Přírodně sladké výběry z hroznů

Znovínská polosladká a sladká vína s hodnota zbytkového cukru 12–45 g/l a vyšší