Hledat Košík0 Rychlá Účet Menu

Šobes – ikona moravského vinařství

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast znojemská, vinařská obec Podmolí

Vinice Šobes, troufneme si říci „ikona moravského vinařství“, svou jedinečnou dispozicí a romantikou v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí příchozí neustále při každé návštěvě fascinuje.

442

Rovněž vína z této vinice jsou jedinečná, nenapodobitelná. To jsme tušili, když jsme od Obecního úřadu Podmolí v roce 1995 kupovali asi 6,5 ha vinic (celkem má vinice Šobes téměř 12 ha). Koupili jsme tehdy 6,5 ha pozemků s vinicemi, několik ha plochy s vinicemi jsme dokoupili od fyzických osob, zbytek pronajali a doufali jsme, že vložené investice, zejména do marketingu, se nám vrátí alespoň v turistickém programu, s nímž jsme v roce 1997 začínali. Otvírali jsme tehdy ochutnávkový stánek na vinici Šobes, Malovaný sklep a Moravský sklípek v Šatově. Mimořádnou kvalitu vín jsme tušili již z výjimečné polohy, ale zejména z historie, neboť Šobes byl odedávna opěvován a víno po létadodáváno na vídeňský císařský dvůr. Tím, že byla do roku 1989 vinice nepřístupná, neboť je situována blízko českorakouských hranic, bylo povědomí o kvalitě vinice velmi malé. Převzetím Šobesu v roce 1995 jsme započali obnovovat zašlou slávu této vinice. Šobes se nám odvděčil fantastickými víny – Ryzlink rýnský, ročník 1997 – pozdní sběr, Ryzlink rýnský, ročník 2000 – bobulový výběr, vynikajícími Rulandskými šedými, aukčními Sauvignony a dalšími víny. Vinice se začala plnit turisty, každý by chtěl vidět vinici Šobes...

V roce 2007 však obec Podmolí usoudila, že koupě vinice neměla všechny náležitosti a byl zde soudní spor. V prosinci 2007 došlo k soudnímu jednání s jednoznačným verdiktem – 6,5 ha vinice patří Znovínu Znojmo. Přesto se obec Podmolí odvolala. Tímto se spor jen natahuje a my nemůžeme žádat dotace na obnovu, kterou by vinice Šobes určitě postupně potřebovala. Chceme ji obnovit včetně kamenných teras. Přitom se chceme chovat co nejšetrněji k přírodě, aby se zde dále dařilo ještěrkám zeleným, užovkám stromovým a další unikátní flóře a fauně, které vytváří jedinečnou romantiku této vinice. Za tím účelem vyměníme betonové sloupkyza dřevěné. Chceme investovat a dostat vinici na úroveň, kterou si stoupající slávou zaslouží. Pevně věříme, že se všichni dočkáme a vinice Šobes bude dále vzkvétat ke slávě Znojemska a celé Moravy.

Obraz vinice Šobes

Obraz ze sbírky Národního památkového ústavu ze zámku Konopiště: Pohled na vinici Šobes
Autor: Giovanni Maria Monsorno, obraz namalován: 1820–1821

Nápis na obraze:
„SCHOBES CEBÜRG IM ZNAIMER KRAIS, WO DER BESTE MÄHRISCHE WAIN VÄCHST“.
(Pohoří Šobes ze Znojemské oblasti, kde se rodí nejlepší vína na Moravě)

Vzrušující archeologický výzkum Šobesu v roce 2015

Společně s městem Znojmem chystá ZNOVÍN ZNOJMO podklady pro přihlášení překrásné, jedinečné a historické asi jedenácti hektarové vinice Šobes v Národním parku Podyjí do seznamu UNESCA. Mimochodem, Národní park Podyjí je jediný národní park na Moravě. Archeologickým průzkumem jsme se rozhodli přidat další kamínek k podpoře přihlášky. Již v roce 2000 proběhl archeologický průzkum v horní části vinice s významnými nálezy a podtržení toho, že vinice byla osídlena nebo obdělávána už prakticky 5 000 let před naším letopočtem.

Archeologické naleziště na Šobesu

Velmi zajímavý archeologický výzkum prováděl ÚAPP Brno a z toho vyjímáme: „Za unikátní lze považovat přední část hliněného modelu sekeromlatu s plastickou a vhloubenou výzdobou. Jedná se o první takový nález z území Moravy a můžeme ho přiřadit k ojedinělým, snad kultovním předmětům tohoto období.“

V roce 2015 jsme se rozhodli udělat společně s Jihomoravským muzeem ve Znojmě archeologické sondy ve spodní části vinice. Potvrdilo se, že vinice Šobes je takový malý archeologický ráj. Nálezy zde byly převážně z doby 1500–1800 př. n. l., zajímavostí je zde i nález kamene jantaru. Již před rokem byl na Šobesu objeven i vltavín.

V roce 2016 chceme v archeologickém průzkumu pokračovat a udělat jej také v dolní části, kde se předpokládá, že vedla stará římská cesta. Archeologický průzkum Šobesu financuje Znovín. Archeologické nálezy se nyní vyhodnocují a zpracovávají a budou zveřejněny v průběhu roku 2016.

Vinice Šobes
Informace pro stávající zákazníky
Od 14. 1. 2020 dochází ke zjednodušení
našeho evidenčního zákaznického systému.

Věnujte prosím asi dvě minuty Vašeho času
ke kontrole Vašich údajů.
Více informací