Terroir

Terroir je objektivní vliv podloží, půdy, počasí, vody, slunce. Odrůda, klon, práce ve vinici jsou lidské vlivy. Terroir nemůže vysvětlit vše, ale prostě existuje. Terroir znamená autentičnost vín, sňatek darů přírody a člověka.