Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Kníže Vratislav, rotunda a hrozen vína

Mikrosvět vína, vinic, sklepů, Znovínu i Znojma v umění Marty Taberyové

1153

Akademická sochařka a keramička Marta Taberyová, narozená v Olomouci v roce 1930, je uměleckou profesí své tvorby a uměleckým vzděláním trvale zakotvena v hlavním městě Praze. Vystudovala VŠUP v ateliéru prof. Otto Eckerta (1949–1954) a stala se v ateliérové tvorbě jednou z nejvýraznějších osobností výtvarné sochařské a keramické kategorie v poválečné české generaci, uznávané dodnes v celém světě. Svou bravurně zvládnutou keramickou technologií si podmanila Evropu, Francii, Belgii, Itálii, Rakousko, Španělsko, Německo. Je ctěna v Japonsku, Indii. Svou stopou a vztahem k vinorodnému kraji si získala na svou stranu i Znojmo a nyní i svou bohatou sbírkou také v Galerii a Salonu Znovínu ve znojemském Louckém klášteře.

Uprostřed keramických obrazů, uprostřed mylně chápané svobody projevu a touze po originalitě mířící do světa plného katastrof, deformací a zrůd, nalézám v ateliéru Marty Taberyové klid, štěstí a pohlazení. Nalézám vzduch pro dýchání. Láska k životu provází každý její reliéf. Ptám se pochopitelně na víno, na Znovín, na široširé architektonické zázraky v podobě vinic?

Příroda je moje věčné téma. V ní je ukotvena nesmírná pohoda, bez které nelze žít a ani dýchat. Do ní zařazuji hlavně krajinu, a to nikoliv nějaká specifická krajinná místa, ale svoji vysněnou krajinu. A nemusí to být pokaždé typicky česká nebo moravská krajina, kterou mám nejraději, protože v ní žiju. Mám ráda stromy a květy. Nejpoutavějšími a nejpřitažlivějšími přírodními prvky jsou pro mě ovoce a ostatní plody přírody a pro mne tak často i vinná réva a v krajině pak vinice. Proč? Obdivuji hlavně tu nesmírnou práci, kterou vinaři mají, jak se na vinici nadřou. A co oni dávají krajině těmi svými nádhernými řádky vinné révy. Bolí mně u srdce, když se najdou někdy i hordy lidí a před sklizní ve vinici kradou a loupí. Takovým bych dala náramky a museli by si svůj hřích a provinění vůči vinařům odpracovat.

K poháru, plnému Veltlínského zeleného, je případná otázka vztahu umělkyně k vínu zcela na místě. Sama nepozvedám pohár vína každý den, ale k vínu mám úctu a obdiv. Víno je pro mne radost, k jeho vychutnání nesmějí chybět příležitosti a hlavně přátelé, rodina. K vínu musí být člověk vždy krásně nastrojený a hlavně se musí cítit dobře. Když pracuji u stolu, nebo u keramické pece, musím mít hlavu jasnou a málo platné ve víně je přece trocha alkoholu. Častým tvůrčím tématem jsou pro mne hrozny vína a vinná réva. Hrozen se velmi často objevuje v mých zátiších a na mísách s ovocem. Já jsem se sice narodila v Olomouci, ale brzy po narození se rodiče odstěhovali do Prahy a postavili rodinný dům, ve kterém bydlím a pracuji. V Praze jsem pak byla vždy obklopena vínem a poprvé jsem se do vinice dostala již při studiu, při malování v plenéru.

I Znojmo, zdejší vinohrady a konečně i Znovín patří neodmyslitelně k inspiraci ve Vaší tvorbě.
Nepochybně, Znojmo je perlou Moravy a odedávna mne svou architektonickou krásou a umístěním lákalo a láká. V Praze jsem se podílela na výzdobě interiéru Znojemské vinárny v hotelu Zlatá husa, vytvořila jsem pro tento prostor reliéf „Kníže Vratislav a znojemská rotunda“ a keramické obložení. Ve dvoraně budovy znojemské České spořitelny je můj reliéf „Poklady země“. A realizací reliéfů pro architekturu s námětem oslavy vína a vinařů mám po Čechách a po Moravě několik. Nemohu ani pominout znovínská vína, která mám výslovně ráda. Jsem romantik a dávám přednost zejména Veltlínskému zelenému, ryzlinku a nepohrdnu ani jinými odrůdami z pozdního sběru. Ale jedině v malém množství a vždy to musí být k slavnostní příležitosti. Už jednou jsem připomněla, že víno je pro mne zejména společenská záležitost. Bez přátel není radosti z vína a ani jeho krása se nevyjeví.

Jak se cítíte jako umělkyně nejenom ve světě vína, ale i v tvůrčím prostředí, v němž dosud tak pilně pracujete?
Jsem pro svobodu umělecké tvorby. Ale tvorba nesmí zrazovat osobnost. Můj obor vyžaduje stejně jako pro vinaře především poctivou práci. Kdo ji obchází a nahrazuje dovednost přetvářkou, získává sice na slávě, ale ztrácí na skutečném umění. Žijeme v pohnuté době, někdy je tato doba hodně vykloubená a zvrácená. Moje práce jsou naplněné celým mým životem – žiji pro tvorbu i pro rodinu. Nedávno jsem při přípravě výstavy zjistila, že bych mohla svými reliéfy a keramickými obrazy, vším co jsem vytvořila a v peci vypálila, zaplnit více než čtyři tenisové kurty. To je bilance tun materiálu, který jsem zpracovala. Syn inženýr to pro mne spočítal a dcera malířka uspořádala. A já sama vytvořila…A pak se divte, že mne občas bolí, asi jako vinaře ve vinohradu nebo ve sklepě, všechny moje klouby, celý člověk. Ale musím říct, že i já svou práci dělám ráda, jako ji dělá rád znovínský vinař, i když na jiné vinici já samotná než oni. Dohromady jsme si tuto cestu vybrali. Tak se nelitujme, a pokud síly stačí, pracujme a radujme se. Život za to stojí stejně jako to krásné víno.

Hovořil a fotil: Zdeněk Hrabica

Informace pro účastníky Putování po vinicích 2022 zavřít
Nabídka vín Putování po vinicích 2022 zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit