Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Koloběžkový okruh

aneb na koloběžkách pod Znojmem podél Dyje

1445

Vlastnosti trasy

Okruh po březích Dyje a okolí Louckého kláštera vás nejen osvěží, ale i uchvátí nevšedními výhledy na město a úžasnou atmosférou znojemské části řeky. Dvě třetiny trasy vedou po asfaltové cestě s minimálním automobilovým provozem, třetina cesty je pak úplně bez aut. Okruh měří přibližně 4,5 kilometru a pohodovým tempem jej zvládnete za 90 minut. Okruh si můžete zkrátit přejezdem po lávce asi 350 metrů za železničním mostem; kratší varianta měří 3,5 km a jeho projetí trvá asi 60 minut.

Co uvidíte cestou?

Unikátní železniční most přes řeku Dyji

Most, 220 m dlouhý a 48,2 m vysoký, vznikl v roce 1871 na trati z Prahy do Vídně podle projektu prof. J. E. Brika. Stavbu řídil ing. Hellwag, který se později proslavil železničními stavbami v Alpách. Jedná se o nejvyšší železniční most na jižní Moravě. V současné době po něm jezdí vlaky ze Znojma do Šatova a dále do rakouského Retzu a Vídně, cesta ze Znojma do Šatova trvá asi 12 minut.

1439

Radniční věž ve Znojmě – dominanta Znojma

Asi 66 m vysokou dominantu a symbol města Znojma postavil v letech 1445–1448 místní stavitel Mikuláš ze Sedlešovic. Svůj elegantní tvar získala díky originálnímu řešení střechy se dvěma páry ochozů s věžičkami na nárožích, otočenými vzájemně o 90°. Malta na omítku prý byla rozmíchána deseti vědry vína a pěti vědry piva. Věž je celoročně přístupná. Z jejích ochozů je nádherný výhled na město Znojmo a okolí, ale i na 120 km vzdálené Alpy.

Chrám sv. Mikuláše – památka na Lucemburky ve Znojmě

Monumentální gotický chrám vznikal na místě staršího románského kostela postupně od roku 1338 až do první poloviny 16. století. Původní stavba vzala za své roku 1335 při velkém požáru, který zachvátil celé město během bujného veselí u příležitosti svatby Alžběty, dcery Jana Lucemburského, s rakouským vévodou Otou. Koncem 15. století vznikla síťová klenba střední lodi a křížová klenba boční lodi. Postupně přibyly kaple, předsíně a v letech 1848–1851 novogotická zvonice. Interiér zdobí barokní oltář, barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule od J. Winterhaldera, kamenná gotická křtitelnice a také dřevěná plastika takzvané Madony Chlebové. Podle legendy ji za třicetileté války zachránila žena maršála Gallase před žoldáky, kteří ji chtěli spálit. Pokud pak stála socha na truhle s chlebem pro raněné, chleba neubývalo. Vedle chrámu stojí pozoruhodná dvoupatrová Svatováclavská kaple s unikátní pozdně gotickou krouženou klenbou, jedinou svého druhu na Moravě.

Rotunda sv. Kateřiny – nejvýznamnější památka Znojma

Románská rotunda zařazená mezi národní kulturní památky pochází z doby okolo roku 1034 a vznikla současně s původním přemyslovským hradem. Po roce 1134 byla vyzdobena freskami, které představují kromě tradičních biblických námětů galerii přemyslovských panovníků a vyobrazení legendy o původu české panovnické dynastie s motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn. Hrad byl na počátku 18. století přestavěn v barokní zámek, dnes zde sídlí historická expozice Jihomoravského muzea. Rotunda je přístupná ve stejném období jako hrad, ale ve zvláštním návštěvnickém režimu a v závislosti na mikroklimatu v interiérech.

1440

Znojemská přehrada

Vodní nádrž vznikla v letech 1962–1966 především na ochranu před povodněmi a jako rezer voár p i tné vody pro Znojmo a okolí, proto se nevyužívá k rekreaci. Kromě malebné říční plovárny pod její hladinou zmizel i balvan se zlatým nápisem, který stával u vchodu na plovárnu a připomínal pobyt polských důstojníků či starobylý hostinec U Rabštýna, postavený roku 1666. Přehrada je asi pět kilometrů dlouhá a až 13,5 metrů hluboká.

1441

Hradiště – původní osídlení Znojma

Ve 13. století byl na místě někdejšího významného velkomoravského hradiště založen klášter Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Bývalá rotunda sv. Hypolyta byla přestavěna na gotický a následně barokní kostel. Hradiště je oblíbeným výchozím bodem pro výlety do Podyjí. V okolí najdete řadu míst s pěknými výhledy do údolí Dyje, na přehradu a Znojmo. Nejpůsobivější vyhlídku nabízí skalní ostrožna nad hrází znojemské přehrady s kaplí sv. Eliáše. Na ostrohu nad údolím Gránického potoka stojí pak oválná kaple sv. Antonína Paduánského. Ve svazích nad přehradou jsou dodnes patrné středověké kamenné terasy, využívané jako políčka, sady a vinice.

1442

Kraví hora – vstupní brána do Národního parku Podyjí

Návrší s nejvyšším bodem v nadmořské výšce 325 metrů, které se táhne jihozápadně od Znojma mezi údolím Dyje, Sedlešovicemi a Konicemi, je součástí širokého pruhu vřesovišť i viničních tratí mezi Znojmem a rakouským Retzem. Západní část Kraví hory přechází do údolí Dyje a do Národního parku Podyjí, na vrcholcích najdete vřesoviště s vzácnou teplomilnou vegetací. Jihovýchodním svahům kraluje vinná réva; daří se tu zejména Sauvignonu. Z Kraví hory je také skvělá vyhlídka na Znojmo se všemi jeho dominantami. Tento pohled zaujal i rytce Václava Hollara, jehož dílo „Pohled na Znojmo“ z roku 1636 je ve sbírkách Národní galerie v Praze. Psal o něm i Alois Mrštík. V roce 1636 zde tábořilo vojsko Albrechta z Valdštejna.

1443

Loucký klášter – dnes znojemské centrum vína

Bývalý premonstrátský klášter založený roku 1190 knížetem Konrádem Otou Znojemským byl po staletí hospodářským i duchovním centrem Znojemska. Klášter v okolí vlastnil rozsáhlé vinice, proto tu najdete rozsáhlé vinné sklepy, zajímavý je i kostel sv. Václava s románskou kryptou, renesančním oltářem a barokními lavicemi. Skvostem Louckého kláštera bývala velkolepá barokní knihovna, po zrušení konventu roku 1784 převezená i s regály do Prahy. Dnes si ji prohlédnete v areálu Strahovského kláštera. V současné době je chloubou Prahy, jako „Památník národního písemnictví“. V areálu Louckého kláštera najdete prodejny vín společnosti Znovín Znojmo a Návštěvnické centrum. Prohlídka vás zavede do klášterních sklepů, galerie, bednářského a vinařského muzea, nechybí ani ochutnávka vín. U kláštera je rovněž hlavní stanoviště Turistického vyhlídkového vláčku, který odtud vyjíždí na okruh po historických památkách Znojma.

1444

Doporučená trasa parkování

Zaparkujte na velikém veřejném bezplatném parkovišti u Městské plovárny Louka na ulici Melkusova.

Nástup

Cesta zpět

Ukončení

Kudy okruh vede

1438

Pozor!

V případě delšího deště doporučujeme návrat od Znojemské přehrady po stejné asfaltové cestě, trasa po levém břehu Dyje může být rozbahněná.

NÁŠ TIP – Půjčovna
Kola a koloběžky nemusíte vozit s sebou, můžete si je půjčit v půjčovně kol a koloběžek Cyklo klubu Znojmo na adrese: 
1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR, Loucká 3057/32 (areál CAMP Znojmo, naproti vstupu do Louckého kláštera), tel. 608 736 135, www.cykloklubznojmo.cz


Speciální kolekce a unikátní vína zavřít
Akční nabídka zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit