Hledat Košík0 Rychlá Účet Menu

Pozornosti našim zákazníkům

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. si váží svých stálých zákazníků a odběratelů. Na důkaz toho jim poskytujeme následující pozornost.

1132

Oslavíte-li v tomto roce 50, 60, 70, 80, 90 a více let nebo uzavřete sňatek, popř. úspěšně zakončíte studium na vysoké škole, dostanete od nás jako dárek dvě láhve exkluzivního sektu Znovín Classic Sekt.

Podmínkou pro získání dárku je v naší firmě evidovaný odběr vín v hodnotě minimálně 5 000 Kč za posledních šest po sobě jdoucích měsíců předcházejících dané události.

Výročí či svatbu je nutné doložit kopií občanského průkazu, svatbu kopií oddacího listu a ukončení vysokoškolského studia kopií vysokoškolského diplomu. Tyto kopie nám můžete naskenovat, nafaxovat nebo zaslat poštou. Při dosažení více výročí v daném roce máte vždy nárok na svůj dárek.

Sekty doručíme do našich distribučních center, nebo je přiložíme k vínům při doručení rozvážkovou službou, nebo vydáme ve Znojmě na našich firemních prodejnách. Majitelům privátních boxů v Moravském sklípku v Šatově můžeme zajistit uložení sektů do boxu.

O tuto službu žádejte a více informací získáte na tel.: 515 267 237.

Objednávka Pozornost našim zákazníkům

1. Žádám o zaslání „Pozornosti“ k příležitosti

Zaškrněte příležitost

2. Způsob doručení

Zaškrněte vybraný způsob doručení


3. Adresa žadatele

4. Poznámka

Informace pro stávající zákazníky
Od 14. 1. 2020 dochází ke zjednodušení
našeho evidenčního zákaznického systému.

Věnujte prosím asi dvě minuty Vašeho času
ke kontrole Vašich údajů.
Více informací