Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Příznivý účinek střídmého pití vína na naše zdraví

1129

V Revue České lékařské akademie č. 7/2011 vyšel zajímavý článek Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC, FCMA, z nichž jsme vyjmuli zajímavé pasáže a v tomto i v dalších vydáních Katalogů vín, služeb a informací je budeme otiskovat.

Pití vína a infarkt myokardu

Stěžejní výzkumné studie přesvědčivě prokázaly, že pití vína snižuje o 30 až 80 % výskyt infarktu myokardu. Nahromaděné argumenty byly natolik přesvědčivé, že dokonce National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism po rozsáhlém výzkumu došel k závěru, že riziko infarktu myokardu je u konzumentů alkoholu, ve srovnání s abstinenty o 40 až 60 % nižší. Také American Heart Association na základě vlastního výzkumu uzavírá, že konzumace jednoho nebo dvou alkoholických drinků denně, snižuje riziko koronární choroby o 30 až 50 %.

V současné době je již také zcela jasné, že střídmé pití alkoholu prospívá i pacientům, kteří již akutní infarkt myokardu prodělali. Snižuje u nich jak riziko vzniku dalšího infarktu myokardu, tak celkovou mortalitu, a to víc než u osob, které infarkt neprodělaly. Délka života, počet hospitalizací a pracovní neschopnost Délka života je při střídmém pití prodloužena a klesá také celková úmrtnost. Průměrný muž nad 70 let, který konzumoval malé množství alkoholu, žil déle o 7,6 měsíců a žena o 2,7 měsíce. Mírná konzumace alkoholu se projevila nejen snížením celkové mortality, ale také menším počtem akutních hospitalizací z jakéhokoliv důvodu v celostátní americké statistice. V kanadském průzkumu zjistili při každodenním střídmém pití 15 % pokles pracovní neschopnosti oproti celkové populaci. Také holandská studie prokázala menší pracovní neschopnost u mírných pijáků než u abstinentů nebo těžkých konzumentů alkoholu. V devítileté studii našli také při mírné konzumaci alkoholu lepší zdravotní skóre.

Víno a cévní mozkové příhody

První práce o možnosti ovlivnění mozkové činnosti vínem pochází z roku 1725, ale teprve v 80. letech minulého století se objevilo více publikací o vlivu vína na cévní mozkové příhody. Jejich výsledky prokázaly, že střídmé pití vína chrání až o 40 % proti vzniku ischemického typu cévní mozkové příhody. U hemoragického typu střídmé množství alkoholu snižuje výskyt, ale větší konzumace alkoholu jej naopak zvyšuje. American Heart Association i American Stroke Association v současné době již ve svých doporučeních konstatují, že konzumace malého množství alkoholu chrání proti ischemické formě cévní mozkové příhody, zatímco u hemoragického typu může alkohol riziko jejího výskytu zvětšit.

Víno a krevní tlak

Výzkum na Harvardské univerzitě prokázal u mladých zdravých mužůpři střídmém pití zřetelný pokles krevního tlaku. Také ženy, které pily v přepočtu pouze kolem jednoho alkoholického drinkudenně, měly riziko vzniku vysokého krevního tlaku o 15 % nižší, než abstinentky. Další reprezentativní studie společnosti ARIC potvrdila rovněž nižší výskyt vysokého krevního tlaku při střídmém pití alkoholu celkem o 12 % u mužů a 11 % u žen. Studie nejen u zdravých osob, ale také u osob se zvýšeným krevním tlakem potvrdily po střídmém pití alkoholu ještě větší pokles krevního tlaku, až o 44 %. Je pochopitelné, že při poklesu krevního tlaku hypertoniků klesá současné riziko infarktu myokardu.

Akční nabídka zavřít
Speciální kolekce a unikátní vína zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit