Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Příznivý účinek střídmého pití vína na naše zdraví

1129

V Revue České lékařské akademie č. 7/2011 vyšel zajímavý článek Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC, FCMA, z nichž jsme vyjmuli zajímavé pasáže a v tomto i v dalších vydáních Katalogů vín, služeb a informací je budeme otiskovat.

Pití vína a infarkt myokardu

Stěžejní výzkumné studie přesvědčivě prokázaly, že pití vína snižuje o 30 až 80 % výskyt infarktu myokardu. Nahromaděné argumenty byly natolik přesvědčivé, že dokonce National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism po rozsáhlém výzkumu došel k závěru, že riziko infarktu myokardu je u konzumentů alkoholu, ve srovnání s abstinenty o 40 až 60 % nižší. Také American Heart Association na základě vlastního výzkumu uzavírá, že konzumace jednoho nebo dvou alkoholických drinků denně, snižuje riziko koronární choroby o 30 až 50 %.

V současné době je již také zcela jasné, že střídmé pití alkoholu prospívá i pacientům, kteří již akutní infarkt myokardu prodělali. Snižuje u nich jak riziko vzniku dalšího infarktu myokardu, tak celkovou mortalitu, a to víc než u osob, které infarkt neprodělaly. Délka života, počet hospitalizací a pracovní neschopnost Délka života je při střídmém pití prodloužena a klesá také celková úmrtnost. Průměrný muž nad 70 let, který konzumoval malé množství alkoholu, žil déle o 7,6 měsíců a žena o 2,7 měsíce. Mírná konzumace alkoholu se projevila nejen snížením celkové mortality, ale také menším počtem akutních hospitalizací z jakéhokoliv důvodu v celostátní americké statistice. V kanadském průzkumu zjistili při každodenním střídmém pití 15 % pokles pracovní neschopnosti oproti celkové populaci. Také holandská studie prokázala menší pracovní neschopnost u mírných pijáků než u abstinentů nebo těžkých konzumentů alkoholu. V devítileté studii našli také při mírné konzumaci alkoholu lepší zdravotní skóre.

Víno a cévní mozkové příhody

První práce o možnosti ovlivnění mozkové činnosti vínem pochází z roku 1725, ale teprve v 80. letech minulého století se objevilo více publikací o vlivu vína na cévní mozkové příhody. Jejich výsledky prokázaly, že střídmé pití vína chrání až o 40 % proti vzniku ischemického typu cévní mozkové příhody. U hemoragického typu střídmé množství alkoholu snižuje výskyt, ale větší konzumace alkoholu jej naopak zvyšuje. American Heart Association i American Stroke Association v současné době již ve svých doporučeních konstatují, že konzumace malého množství alkoholu chrání proti ischemické formě cévní mozkové příhody, zatímco u hemoragického typu může alkohol riziko jejího výskytu zvětšit.

Víno a krevní tlak

Výzkum na Harvardské univerzitě prokázal u mladých zdravých mužůpři střídmém pití zřetelný pokles krevního tlaku. Také ženy, které pily v přepočtu pouze kolem jednoho alkoholického drinkudenně, měly riziko vzniku vysokého krevního tlaku o 15 % nižší, než abstinentky. Další reprezentativní studie společnosti ARIC potvrdila rovněž nižší výskyt vysokého krevního tlaku při střídmém pití alkoholu celkem o 12 % u mužů a 11 % u žen. Studie nejen u zdravých osob, ale také u osob se zvýšeným krevním tlakem potvrdily po střídmém pití alkoholu ještě větší pokles krevního tlaku, až o 44 %. Je pochopitelné, že při poklesu krevního tlaku hypertoniků klesá současné riziko infarktu myokardu.

Ryzlink Rýnský 2000 zavřít
Medailová kolekce Great American 2022 zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit