Víno a zdraví

Každodenní mírné pití vína zlepšuje funkci jater

Od 16. století, kdy byl popsán poprvé vztah mezi pitím alkoholu a postižením jaterní funkce, straší lidstvo již celá staletí před...

Celý článek

Konec legendy o resveratrolu

Příznivý vliv pití malého množství alkoholu na lidské zdraví uznávají, kromě více než stovky publikací, také nejvýznamnější světo...

Celý článek

Rozjímání o víně a o zrození s Pavlem Ventrubou Víno a jeho blahodárný vliv ke zrození a bytí člověka

Profesor MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA je přednostou Gynekologicko porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a...

Celý článek

Příznivý účinek střídmého pití vína na naše zdraví Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC, FCMA

Střídmé pití alkoholu významně snižuje vznik diabetu mellitu 2. typu ve srovnání s osobami popírajícími jakoukoli konzumaci alkoholu.
Celý článek

Příznivý účinek střídmého pití vína na naše zdraví

V Revue České lékařské akademie č. 7/2011 vyšel zajímavý článek Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., FESC, FCMA, z nichž jsme vyjmu...

Celý článek

Příznivý účinek střídmého pití vína na naše zdraví

V Revue České lékařské akademie č. 7/2011 vyšel zajímavý článek prof. Šamánka, z nichž jsme vyjmuli zajímavé pasáže.
Celý článek

Diabetici a pití vína

Názory na pití vína se změnily po zjištění začínajícího mladého vědce A. Selwyna St. Legera v roce 1979.

Celý článek

Víno je zdravé!

Praktické zkušenosti akciové společnosti Znovín Znojmo s výzkumy týkající se úvah, zda víno je zdravé. Znovín se z hlediska toho,...

Celý článek

Je pití bílého vína zdravější než pití červeného?

V současné době je považováno pravidelné každodenní pití malého množství alkoholického nápoje (20–40 g alkoholu u mužů a 10–20 g u ...

Celý článek

Bílé víno je zdravější než červené potvrdila největší světová studie

Největší světová studie potvrdila lepší zdravotní výsledky při pití bílého než červeného vína. Výzkum prováděný prof. MUDr. M. Šamá...

Celý článek

Nové poznatky o látkách ve víně ve vztahu k nádorům trávící trubice, 1. část

Nové experimentání a epidemiologické poznatky o látkách obsažených ve víně ve vztahu k nádorům trávící trubice, část 1. Již v prů...

Celý článek

Nové poznatky o látkách ve víně ve vztahu k nádorům trávící trubice, 2. část

Pro pochopení možných dopadů poznatků o účincích látek obsažených ve víně jsou již k dispozici také některé nové zajímavé epidemi...

Celý článek

Potenciální protinádorové účinky resveratrolu

Zhoubné nádory, označované lidově jako rakovina, jsou ve skutečnosti velkou skupinou onemocnění, jejichž podstatou je mutace čili p...

Celý článek

Přibýváme po pití vína na váze?

V posledních letech nejen na celém světě, ale také v České republice, přibývá počet lidí s nadváhou a obezitou a to takovou rychlos...

Celý článek

Rozhovor s prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.

Jan Pirk (1948) je vynikající lékař s hřejivým vztahem ke své profesi kardiochirurga. Je přednostou Kliniky kardiovaskulární chir...

Celý článek

Víno a rakovina prostaty

V posledním desetiletí se objevilo značné množství poznatků o příznivých účincích polyfenolických látek obsažených ve vinné révě ...

Celý článek

Víno jako zdroj biologicky hodnotných hodnotných fenolických látek – katechinů (výtah)

O příznivých zdravotních účincích révového vína se vědělo už od nejstarších dob. Vždyť také ve starověku a středověku lékaři doporu...

Celý článek

Víno na zdraví

Tuto knihu věnujeme všem přátelům, kteří možná nevystudovali jako my medicínu, ale vystudovali školu milovníků vína. Především pr...

Celý článek

Víno, mykotoxin ochratoxin a zdraví člověka

Víno slouží, nejen jako nápoj k dobrému jídlu, ale i jako nápoj pro radost, dobrou náladu a potěšení, zejména, když jsme ve společn...

Celý článek
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit