Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Rozjímání o víně a o zrození s Pavlem Ventrubou Víno a jeho blahodárný vliv ke zrození a bytí člověka

1126Profesor MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA je přednostou Gynekologicko porodnické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno, současně je i lékařským náměstkem pro reprodukční medicínu. Patří ve svém oboru k předním evropským specialistům.

Spolu s dalšími odborníky je zapojen do projektu „Víno pro zdraví“, na němž se také podílí Znovín Znojmo.

Patříte k těm, kdo rozvíjejí projekt „Zdraví a víno“, co je jeho základem?
Projekt „Zdraví a víno“ byl připraven paní MVDr. Danou Odehnalovou, která se dlouhodobě zabývá strategickým marketingem českomoravských vín. Vychází ze skutečnosti, že u nás dokážeme vyrobit vysoce kvalitní červená vína, dokonce s vyšším obsahem zdraví prospěšných látek. Připravili jsme i webový portál, určený široké veřejnosti. Na projektu pracovali významní čeští lékaři - kardiolog, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., onkolog prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., internista prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., chirurg prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc., prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přední odborník v diagnostice a prevenci rakoviny prsu a další, včetně mne, gynekologa a porodníka. Sami o tom všem přednášíme a šíříme pověst dobrého vína ke zdraví a také jeho pozitivního vlivu ke zrození člověka.

Jaký je Váš osobní vztah k vínu?
Víno provází lidstvo několik tisíciletí. Ale zhruba sto let věda zkoumá i zdravotnický význam tohoto nápoje. Patřím, k těm, kdo sledují vliv prospěšnosti vína z hlediska podpory plodnosti. Víno je prospěšné člověku z několika důvodů, ať jsou společenské z hlediska sexuality, ale i ze zdravotních důvodů. Ve víně jsou antioxidanty, které pozitivně působí na organismus, snižují vznik nádorových onemocnění. U mužů jde o vliv na zamezení nádorových onemocnění prostaty, osteoporózy aj. Pokud jde o můj obor, mají některé látky obsažené ve víně stejné účinky jako estrogeny a mohou nahrazovat hormonální přípravky. To můžeme pozorovat u žen v oblasti klimaktéria, ale stejně tak u mladých žen, kde se vyskytují problémy s činností vaječníků. Ale obdobně to můžeme pozorovat i u žen, které chtějí otěhotnět. Bylo prokázáno při porovnání souboru žen, které užívaly víno pravidelně v míře přijatelné, že došlo k otěhotnění výrazně dříve. Vliv vína na oblast sexuality je nezpochybnitelný. Víno nekompenzuje stres, slouží k pohodě, ovlivňuje u žen hladké svalstvo, a mnohé pochody v rámci otěhotnění. Některým ženám je doporučeno rehabilitační cvičení, k uvolnění hladkého svalstva, v období ovulace. Tomu stejně dobře může prospět dobré víno.

A jak je to, pane profesore, s prospěšností vína u mužů?
Ten přínos je obdobný. Vezměme v úvahu všechny stránky, o kterých jsem se již zmínil, nejen sexuální. Lze diskutovat o vlivu antioxidantů na mužské zárodečné buňky, spermie. Naše lékařská společnost, zabývající se reprodukcí, doporučila konzumaci červeného vína pro páry, snažící se otěhotnět.

Kterým vínům ze Znovínu Vy sám dáváte přednost?
Pro mne je to záležitost dlouhodobá i srdeční. Můj otec byl u zrodu velmi populární brněnské vinárny U královny Elišky a já jsem zase v červnu 2006 stál u zrodu její vinotéky a Klubu přátel dobrého vína královny Elišky. A vína ze Znovínu Znojmo byla tenkrát na naší první brněnské ochutnávce. Sám preferují z produkce Znovínu bílá suchá vína, nepohrdnu dobrým červeným, polosuchým. Pro mne k nejkvalitnějším patří znovínský Ryzlink rýnský a Sauvignon, dnes vína zařazovaná do VOC Znojmo. V posledních dvou letech jsme měli možnost, kromě každoročně se Znovínem připravovaných bílých a červených Cuvée Královny Elišky, ochutnat i vynikající Pálavu a Semillon. Takže se Znovínem a jmenovitě s panem Ing. Pavlem Vajčnerem si vycházíme už roky všestranně vstříc. A myslím, že nejen pro mne je to hodně zajímavá, příjemná i prospěšná spolupráce.

Otázky kladl Zdeněk Hrabica, foto archiv.

Informace pro účastníky Putování po vinicích 2024 zavřít
Akční nabídka zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit