Hledat Košík0 Rychlá Účet Menu

„Salonek Hroznové kozy“ v Louckém klášteře

Vznik „Salonku Hroznové kozy“ vychází z tradic vinařských obyčejů. Mezi vinařské obyčeje patřily na Moravě: „Zarážání hory“, motlitby za úrodu, slavnosti vinobraní, svěcení mladých vín, uctívání kultů – světců (patronů vína).

353

V některých moravských obcích na Znojemsku dávali vinaři při vinobraní obecním představitelům vinohradnického kozla (kozu). Byla to dřevěná maska v podobě kozí hlavy, zdobená ovocem a květinami. O původu a významu tohoto zvyku panují dosud různé názory. Právě z toho důvodu a k oživení této tradice vznikl ve Znojmě v roce 2004 Spolek přátel Hroznové kozy. Pan Jiří Svoboda, duchovní otec této oživené tradice píše: „Mýtická Hroznová koza – vládkyně vinorodé Jižní Moravy, která pečuje a dbá na růst révy vinné, dbá na jakost vinného moku, odměňuje dobré a poctivé vinaře a naopak trestá nepoctivce, lakomce a lenochy.“

Významný archeolog pan Zdeněk Čižmář doplňuje: „Není téměř pochyb o tom, že kořeny představ o původu Hroznové kozy a jejího rodu sahají až do ntiky a pravděpodobně ještě hlouběji.“

Někteří starší autoři přičítají zásluhy o jejím „rozšíření“ římským legiím, jiní se domnívají, že jde o pozůstatek keltského osídlení našeho území. Další tvrdí, že zvyk se k nám dostal z Dolního Rakouska, aniž by učinili pokus vysvětlit, jak se dostal tam.

To vše a mnoho dalších informací se dozvíte právě v „Salonku Hroznové kozy“ v Louckém klášteře, který má napomoci oživení této tradice na Znojemsku.
Apokud budete chtít se aktivně účastnit určitě zajímavých akcí pořádaných spolkem, nebo se stát i členem anebo pokud chcete získat zajímavou brožurku „O Hroznové koze“, je možno napsat na adresu:

Spolek přátel Hroznové kozy
U Branky 10, Znojmo
www.hroznovakoza.cz

Informace pro stávající zákazníky
Od 14. 1. 2020 dochází ke zjednodušení
našeho evidenčního zákaznického systému.

Věnujte prosím asi dvě minuty Vašeho času
ke kontrole Vašich údajů.
Více informací