Viniční trať Skalka

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast znojemská, vinařská obec Krhovice

Viniční trať Skalka se nachází asi 10 km východně od Znojma, jižně od železnice Znojmo-Břeclav asi 2 km za železniční stanicí obce Hodonice.

Viniční trať Vinohrady-Skalka

Od Krhovic je tato trať orientována 1 km severovýchodně. Pro lepší orientaci – obce Krhovice, Hodonice, Tasovice jsou historicky i v současnosti určitým způsobem propojeny. V blízkých Tasovicích je, a již jsme o ní i psali, viniční trať Kamenný vrch. Název obce Krhovice je dle osobního jména Krh – německy Gurwitz. V obci je kaple zasvěcena sv. Bartoloměji. Už v roce 1294 se o Krhovicích píše jako o samostatném vladyckém statku. Krhovice pak vlastnila různá hrabata, po třicetileté válce připadly Krhovice Louckému klášteru. Obcí, tak jako Tasovicemi a Hodonicemi, protéká řeka Dyje, proto zde bývalo 6 mlýnů a stavěly se hráze, aby zabránily povodním, neboť zde řeka Dyje přechází ze skalnatého údolí Českého masívu do úrodných rovinatých niv. Krajina zde byla odedávna osídlena, je zde spousta zajímavé flory i fauny i geologický ráj.

Viniční trať Skalka se nachází v nadmořské výšce okolo 250 metrů nad mořem na mírném svahu s převažující jižní expozicí. Od severu je chráněná lesíkem. Zajímavý je geologický původkrystalické břidlice, štěrkopískové terasy Českého masívu. Půda je hlinitojílovitá, slabě štěrkovitá, pH 6,5, tedy slabě kyselá. V blízkosti jsou obrovská ložiska písku, který se těží v Tasovicích, kde se těží i žula. Okolo řeky Dyje jsou úrodné těžší zelinářské půdy, vyskytuje se zde i slanomilná květena. Skalka, jako poslední východní výběžek – ostrůvek Českomoravské vysočiny, je vynikající tratí pro Rulandské bílé, Chardonnay, Veltlínské zelené i Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, které se zde na 27 ha pěstují.

Kategorie viniční tratě je I, tedy nejlepší. V naší nabídce se s víny z této tratě s nezaměnitelným charakterem často setkáváte.

Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit