Hledat Košík0 Rychlá Účet
CZ
SK EN
Menu

Poslání a vize společnosti

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. je pokračovatelem tradiční výroby vína z hroznů révy vinné. svá vína vyrábí výhradně z hroznů. které byly vypěstovány na vinicích Znojemska a Hustopečska.

Dlouhodobým záměrem akciové společnosti je produkce kvalitních vín a poskytování komplexních služeb, týkajících se prodeje vín a rozvoje vinařské turistiky na Znojemsku. Cílem je vyvíjet a uvádět na trh nové špičkové výrobky na základě požadavků zákazníků. Samozřejmostí je úsilí o to, aby veškeré naše současné i budoucí aktivity, strategické kroky a plány měly vždy na zřeteli pozitivní přístup k ochraně životního prostředí a trvalé zlepšování ekologického profilu naší společnosti.

Předpokladem dalšího úspěšného rozvoje našeho podnikání je plnění těchto cílů

 1. V oblasti legislativní
   Plnění zákonných požadavků souvisejících s podnikáním a výrobou vína. 
 2. V oblasti prevence
  Uplatňování preventivních přístupů ve všech oblastech naší činnosti, zvláště pak při zabezpečování zdravotní a hygienické nezávadnosti našich výrobků a při ochraně životního prostředí.
 3. V oblasti zlepšování
  Ve spolupráci s našimi zákazníky usilovat o neustálé zlepšování jakosti našich výrobků a služeb. Dbát o stálé zlepšování funkčnosti našich procesů se zaměřením na efektivní využívání zdrojů.
 4. V oblasti vztahu k zákazníkům
  Příkladnou péčí o své zákazníky udržovat a rozšiřovat svoji odběratelskou základnu.
  Uplatňovat individuální přístup k zákazníkovi, šířit osvětu v konzumaci vína.
 5. V oblasti vztahu k okolí
   Udržovat a rozvíjet dobré vztahy s našimi sousedy a místními úřady, informovat je o našich činnostech a záměrech. Přispívat ke zlepšení životních podmínek v našem regionu. Naší výrobní a obchodní činností v návaznosti na pěstitele hroznů příznivě ovlivňovat zaměstnanost a podílet se na utváření celkového rázu regionu prostřednictvím péče o životní prostředí a krajinu.
 6. V oblasti vztahu k zaměstnancům
  Vytvářením vhodného sociálního prostředí motivovat zaměstnance a podporovat v nich hrdost a příslušnost k firmě. Zvyšování povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a zdravotního a hygienického zabezpečení výrobků. Klást důraz na odborný rozvoj zaměstnanců.
 7. V oblasti plánování, organizace a systému řízení
   Na základě strategického plánování, vycházejícího z rozborů nashromážděných údajů, upravovat vnitřní procesy v podniku tak, aby co nejlépe zajistily budoucí rozvoj firmy a uplatnění společnosti na trhu EU. Na základě hlavních podnikatelských záměrů společnosti určovat vlastní cíle jednotlivých oblastí a jejich plnění pravidelně vyhodnocovat.
 8. V oblasti spolupráce s dodavateli
  Informovat dodavatele o naší činnosti a z toho vyplývajících našich potřebách. Těsnou spoluprací s dodavateli a uzavíráním dlouhodobých smluv vytvářet vzájemně prospěšné partnerské vztahy.
  Určovat podmínky dodavatelům ve vztahu k zabezpečování jakosti výrobků, hygienických podmínek výroby a ochraně životního prostředí.


Akční nabídka zavřít
Speciální kolekce a unikátní vína zavřít
Potvrzení
Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete,
že je Vám více než 18 let.
Potvrdit